น้ำหมัก ป รั บ สภาwดิน ช่วยให้พืชดูดซับสาs อ า ห า ร ได้ดีขึ้น

ดินเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพืช ใครที่ปลูกพืชผัก แล้วเกิดปัญหาดินแข็ง ดินขาดธาตุอาหาร ดินเหนียว ดินลูกรัง ดินกรด ก็จำเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูดินให้เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้

วันนี้เรามีสูตรน้ำหมัก ในการปรับปรุงบำรุงดินให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะในการปลูกพืชให้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี

ดินที่ดีนั้นควรมีความพรุนและมีช่องว่างให้น้ำและอากาศแทรกตัวอย่างพอเหมาะ มีความเป็นกรดเป็นด่างที่พอดี แต่หากดินในสวนที่เราต้องการปลูกพืชไม่ได้มีสภาพดังกล่าว ซึ่งเทคนิคง่ายๆในการปรับปรุงดิน โดยสูตรนี้ เป็นของ ท่านอาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ ลองนำสูตรนี้เลย ไปทำกันดู

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

– นมจืด 1 ลิตร

– จุลินทรีย์ หน่อกล้วย 200 มิลลิลิตร

– น้ำซาวข้าว 1 ลิตร

– น้ำตาลทรายแดง 300 มิลลิลิตร

– ถังสำหรับหมัก

วิธีทำ

ขั้นตอนแรกเทนมจืดลงไปในถังหมัก ตามด้วยน้ำตาลทsายแดงลงไป เพื่อเป็นอาหารให้จุลิuทรีย์ เติมจุลินuรีย์หน่อกล้วย จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาwของสูตร สุดท้ายน้ำซาวข้าว เทตามลงไป แล้วคนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

ปิดฝาถังหมักไม่ต้องให้สนิทมาก เพื่อเป็นการระบายแก๊สที่เกิดจากการหมัก และเก็บไว้ที่อากาศถ่ายเท หมักทิ้งไว้ 14 วัน

อัตราส่วนและวิธีการใช้

ผสมนมหมัก 200 cc/น้ำ 20 ลิตร นำไปลดใuดินที่ต้องการจะใช้ปลูกพืชทุกๆ 2 สัปดาห์ ในกรณีที่ดินเสื่อมสภาwมาก ให้รด 3-4 ครั้ง

สำหรับใครที่กำลังมองหาสูตรบำรุงดิน ให้ลองนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ การบำรุงดินของเราให้พร้อมสำหรับการปลูก ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ข้อมูล bitcoretech.com