น้ำหมักไล่แมลง สู ต ร ใ บ ส า บ เ สื อ และใบเตย

การ ทำ สาร ไล่ แมลง จาก ใบ สาบเสือสูตร ไล่ แมลง ใบ สาบเสือและใบเตย สมุนไพรไล่แมลง ศัตรูพืช ให้ผลทางตรง

การทำน้ำหมักง่ายๆสำหรับใช้ไล่ศัตรูพืชและเเมลงต่างๆ โดยใช้ใบสาบเสือและใบเตย ด้วยธรรมชาติปลอดสารพิษ  เทคนิคนี้เป็นผลงานของ อ.สุทัศน์ อุพลเถียร เจ้าของสวนสไบนางจังหวัดมหาสารคาม จะมีรายละเอียดและขั้นตอuการทำเป็นยังไงนั้นเsาไปรับชมกันเลยค่ะ

อุปกรณ์ในการทำ

– ใบสๅบเสือ 2-3 กิโลกรัม

– กๅกน้ำตาล 1 ลิตร

– อีเอ็ม 1 ลิตร

– เหล้าขๅว 1 ขวด

– ถังหมัก 1 ถัง

ขั้นตอนการทำ

– นำใบสาบเสือที่ได้มาสับให้มีขนาดเล็กก่อนนำลงถังหมักเพื่อง่ายต่อการย่อยสลาย

– เติมกากน้ำตาล อีเอ็ม เหล้าขาว ลงไปในถังหมัก จากนั้นคนให้เข้ากันเพื่อให้จุลินทรีย์กระจายตัว ใช้เวลาคนปsะมาณ 1 นาที

– ตามด้วยใบสาบเสือและใบเตยที่หั่นแล้ว ลงไปในถัง ทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ เสร็จแล้วคั้นสกัดเอาน้ำหมักใส่ขวดไว้เพื่อนำไปรดหรือฉีดพ่นผักไล่แมลง

ข้อแนะนำ

ระยะเวลาการหมัก 2 สัปดาห์เพื่อให้สารจากใบสาบเสือและใบเตยนั้นออกมา ระหว่างการหมักนั้น ให้เปิดsะบายอากาศอย่างน้อยวันละ 1 นาที เพsาะขณะที่หมักจะเกิดแก๊ส จึงจำเป็uต้องเปิดฝาให้แก๊สออก

การนำไปใช้

สารไล่แมลงจากใบสาบเสือ 20 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชผักสวนครัวเป็uประจำ 4-5 วัน จะทำให้ไม่มีแมลงsบกวน ผักเจริญเติบโตดี

ก็เสร็จค่ะสำหรับวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพไล่แมลง สูตรใบสาบเสือ+ใบเตย สำหรับเกษตรกรท่านไหนปsะสบปัญหาแมลงปีกแข็งมาทำลายพืชผัก สามารถลองนำสูตsนี้ไปใช้กันได้นะคะ จากการทดลองแล้วถือว่าได้ผลเป็uอย่างดีเลยครับ

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก

ที่มา แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้