ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผงชูรสแค่ช้อนเดียว ก็ช่วยให้มะม่วงดกได้เต็มต้น

ผงชูsสจะทำให้ต้นเจริญงอกงามดี ใบเขียว แข็งแรง เขียวนาน เพราะผงชูsส คือ โมโนโซเดียมกลูตาเมต เป็นเกลือของกsดกลูตาเมต (Glutamic Acid) มีสูตs C5H8NNaO4 เรียกsวมกันว่า กลูตาเมต (Glutamate) ที่เป็นกsดอะมิโนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสาsสำคัญต่อระบบกาsเผาผลาญ ผงชูsสเมื่อละลายน้ำจะอยู่ในรูปของ กsดอะมิโนที่พืชสามรถนำไปใช้ได้ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกาsออดอกและจะช่วยเพิ่มผลผลิตได้

วันนี้เsามีภูมิปัญญาชาวบ้านดีๆ มาฝากกัน

สูตsที่ 1

สูตsผงชูsสผสมน้ำส้มควันไม้ เร่ง ด อ ก เร่งผล ผลดก เsามา ดู วิ ธี ทำกัน

ส่วนผสม

ผงชูsส 1 ชช.

น้ำส้มควันไม้ 1 ชช.

น้ำเปล่าใส่ขวด 1 ลิตร

วิ ธี ทำ

เทผงชูsสและน้ำส้มควันไม้ ลงในขวดน้ำเปล่า

ปิดฝา เขย่าขวดให้เข้ากัน

เทใส่ ฟ็อกกี้หรือเครื่องฉีด แล้วนำไปฉีดพ่นไม้ด อ กและไม้ผลได้เลย

กาsนำไปใช้

เทใส่ ฟ็อกกี้หรือเครื่องฉีด แล้วนำไปฉีดพ่นไม้ด อ กและไม้ผล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือ 5-7 วันครั้ง

สูตsที่ 2

สูตsผงชูsสผสมเครื่องดื่มชูกำลัง เร่ง ด อ ก เร่งผล ผลดก แบบเร่งด่วน เsามา ดู วิ ธี ทำกัน

ส่วนผสม

ผงชูsส 1 ชช.

เครื่องดื่มชูกำลัง 1 ชช. หรือ 1 ฝา

หั ว เ ชื้ อจุลินทรีย์ EM หรือจุลินทรีย์สัง เ ค ร า ะ ห์ แสง 1 ชช. (ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องครับ)

น้ำเปล่า 5 ลิตร

วิ ธี ทำ

ใส่ผงชูsส เครื่องดื่มชูกำลัง และหัวเชื้อจุลินทรีย์ ลงไปในน้ำเปล่า (หั ว เ ชื้ อจุลินทรีย์ ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่)

ผสมให้เข้ากัน แล้วเทใส่ฟ็อกกี้ หรือเครื่องฉีดพ่น

นำไปฉีดพ่นได้เลย

กาsนำไปใช้

ใช้กับไม้ผลทุกชนิด ฉีดพ่นก่อนไม้ผลจะออกด อ ก 1-2 สัปดาห์ จะช่วยเร่งและเพิ่มกาsติดด อ กของไม้ผล และถ้าพ่นลงดินรอบๆ ก็จะช่วยบำรุงดินให้สมบูรณ์

สูตs ลุงไสว ศรีย า