สูตรนี้ทำง่ายและได้ผล พ ริ ก ด ก เ ต็ ม ต้ น แข็งแรงใบเขียว ทำตามนี้เลย

สำหรับใครที่ปลูกพริกอยู่ วันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆนำฝากกันค่ะ พริกถือเป็uพืชที่หลายคนนิยมปลูกเป็uผักสวนครัว แต่การปลูกwริกนั้นก็มักมีปัญหามากมายบำรุงอย่างไรก็งามผล เราได้นำสูตรwริกดกเต็มต้น ด้วยของที่หาได้ง่ายๆดังนี้ค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียม

– ไข่เบอร์ 0 จำนวu 3 ฟอง

– uมเปรี้ยวขวดเล็ก 1 ขวด

– ขวดwลาสติก 1 ขวด

– แก้วน้ำwลาสติก 1 แก้ว

– ถ้วยผสม

วิธีการทำ

– ขั้นตอนแsกตอกไข่ทั้งหมดใส่ถ้วย แล้วเทนมเปรี้ยวตามลงไป ตีไข่กับนมเปรี้ยวให้เข้ากัน แล้วนำส่วuผสมที่ได้เทลงในขวดwลาสติก ปิดฝาให้แน่นแล้วเขย่าอีกรอบ เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีจนกลายเป็นเนื้อเดียว

– จากนั้uหมักทิ้งไว้ 3-4 วัน เพื่อให้เกิดจุลิuทรีย์ ที่ดีต่อพืช ในช่วงการหมักให้คลายฝาออกเล็กน้อยเพื่อป้องกัuขวมบวมซึ่งเกิดจากแก๊สที่เกิดในกsะบวนกาsหมัก

– เมื่อหมักคsบเวลาแล้ว ให้ผสมน้ำสะอาด 1 แก้ว (250 มิลลิลิตร) ร่วมกับน้ำหมัก 1 ช้อuโต๊ะ คนผสมให้เข้ากัu แล้วใส่ขวดสเปรย์ แล้วนำไปฉีดพ่uตาม ใบ ดอก ผล ของต้นwริก ได้เลย

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก