ไอเดียบ้านๆ ที่เกษตรกรควรรู้ไว้ วิ ธี กำจัดเชื้อราในดินป้องกันรากเน่า

ปัญหาอีกอย่างที่มักเกิดขึ้นกับกาsปลูกพืช โดยเฉพาะกาsปลูกพืชในกระถาง คือกาsเกิด เ ชื้ อ ร า ในดิน และทำให้ต้นไม้ของเราไม่เจริญเติบโต ไม่มีคุณภาพ หรือไม่มีผลผลิตให้เรา วันนี้คนบ้านนอกจึงนำวิธี กำจัด เ ชื้ อ ร า ในดิน มาฝากทุกคนถึง 3 วิธี ด้วยกัน จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1 ใช้น้ำ ส้ ม ควันไม้เป็นตัวช่วย

สำหรับน้ำ ส้ มควันไม้ก็หา ซื้ อ ได้ทั่วไปเลย เป็นน้ำที่มาจากกาsเผาถ่าน ที่จะได้เป็นน้ำสีน้ำตาลแดงเหลว ๆ หรือเหลืองอมน้ำตาล

ซึ่งได้มาจากกาsควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากกาsเผาถ่าน โดยเผาในอุณหภูมิ 300 – 400 องศาเซลเซียส

ขั้้นตอนการทำง่ายมาก: สำหรับกาsใช้น้ำส้มควันไม้ ให้นำมาผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ต่อ 200 จากนั้นก็นำไปพ่น หรือราดตามโคนต้นพืช และราดซ้ำทุก 7 วัน ก็จะช่วย กำจัด เ ชื้ อ ร า ได้

2 ปู น ขาว

สำหรับปูนขาวนั้นนิยมใช้กันเยอะหา ซื้ อ ง่ายร า ค า ไม่แพง เอามาปรับค่าความเป็น ก ร ด ด่ า ง ในดินได้ดีเลย โดยเฉพาะดินที่ไหนที่เป็น ด่า ง สูงมาก ๆ จะปลูกต้นไม้ไม่รอดเลย ปู น ขา ว จึงเป็นตัวช่วยชั้นดี

ขั้้นตอนการทำง่ายมาก: ก่อนอื่นให้ทำกาswsวนดินก่อน และให้โsยปูนขาวลงไปด้วยในระหว่างที่wsวนดิน เพื่อเป็นกาsปรับสมดุลดิน และช่วยลด เ ชื้ อ ร า ในดินได้

3 ใบมะรุม

เนื่องจากใบมะรุมนั้นมีไน โต ร เจนสูงและยังมี ฤ ท ธิ์ ในกาsช่วยกำจัดและยับยั้ง เ ชื้ อ ร า ในพืชได้อีกด้วย ทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ดี และยังเป็นภูมิปัญ ญ า ชาวบ้านที่นิยมใช้กันมา ย า ว นานมาก ๆ

ขั้นตอนการทำง่ายมาก: ให้ใช้ใบมะรุมสด ทั้งใบอ่อนและใบแก่หว่าลงบนดินในอัตรา 1 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 2-3 ตร.ม.คลุกเคล้าให้เข้ากับดิน หรือ ไถกลบ จากนั้นปลูกหรือหว่านพืชผักได้ตามปกติ

คำแนะนำ : ไม่แนะนำการ กำจัด เ ชื้ อ ร า ในดินด้วยสารเคมี กับการปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์ เพราะจะทำให้พืชผักของเราได้รับสารเคมี ไปด้วย

เพียงเท่านี้ปัญหา เ ชื้ อ ร า ในดินก็จะหมดไป ให้คุณสามารถปลูกต้นไม้ หรือพืชผักได้อย่างสวยงาม และเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตได้เต็มที่

ขอบคุณที่มา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ติดตามข้อมูลดีๆ กับเราได้ที่ เพจ “คนบ้านนอก”