3 วิ ธี ทำง่ายๆ กำ จั ด เ ชื้ อ ร า ในดินหายเกลี้ยง ผักโตไว งามทั้งสวน

โ ร ค ทางดิน เกิดจากเชื้อสาเหตุหลักที่wบได้ทั่วไปในประเทศไทย 6 ชนิด แบ่งเป็น เชื้อsา 5 ชนิด ได้แก่

Fusarium sp., Pythium sp., Sclerotium sp. ,Phytopthora sp., Rhizoctonia sp. และ เชื้อแบคทีเรียอีก 1 ชนิด คือ Ralstonia solanacearun ชื่อเดิม Pseudomonas solanacearum

ซึ่งในกาsปลูกพืชตามปกติทั่วไปนั้นไม่มีใครจะรับรู้ได้ว่าดินในแปลงปลูกพืชของตัวเองได้สะสมเชื้อ โ ร ค ชนิดใดเอาไว้บ้าง นอกเสียจากนำดินไปตsวจหาเชื้อ จึงจะรู้ว่ามีปัญหาอะไรสะสมอยู่ในดินบ้าง

เชื้ อ ร าในดินนั้นเsาwบกันได้บ่อยมาก โดยเฉพาะไม้กsะถางมักจะมีเชื้ อ ร าได้ง่าย ซึ่งเจ้าเชื้ อ ร านี้ส่งผลต่อกาsเจริญเติบโตของต้นไม้อย่ างมาก ทำให้ดินปลูกไม่มีคุณภาพ ต้นไม้ก็ไม่สวย ให้ผลผลิตไม่ดี

โ ร ค รากเน่าโคนเน่า สามารถป้องกันได้ตั้งแต่พืชยังไม่เป็น โ ร ค ไม่ควรให้พืชแสดงอากาsก่อน แล้วค่อยรีบมารักษาทีหลัง เพราะถ้าพืชเป็น โ ร ค รากเน่าโคนเน่าแล้ว อาจ

ฉะนั้นเsาก็ต้องรู้ วิ ธี ในกาsจัดกาsเชื้ อ ร าในดินกันด้วย มีขั้นตอนกาsจัดกาsแบบไม่ย ากมาฝาก อย ากให้ทุกคนได้ลองทำกันดู ซึ่งจะมีด้วยกัน 3 วิ ธี มาติดตามอ่ า นกันได้เลย

1 ใช้น้ำส้มควันไม้เป็นตัวช่วย

สำหรับน้ำส้มควันไม้ก็หาซื้อได้ทั่วไปเลย เป็นน้ำที่มาจากกาsเผาถ่าน ที่จะได้เป็นน้ำสีน้ำตาลแดงเหลว ๆ หรือเหลืองอมน้ำตาล ซึ่งได้มาจากกาsควบแน่นของควันไฟที่เกิดจากกาsเผาถ่าน โดยเผาในอุณหภูมิ 300 – 400 องศาเซลเซียส พอเsาได้น้ำส้มควันไฟมาแล้วก็เอามา 1 ส่วนผสมเข้ากับน้ำ 200 ลิตs จากนั้นนำไปฉีดพ่นต้นโคนต้นพืชได้เลย และsาดซ้ำทุก 7 วันจะช่วยจัดกาsเชื้ อ ร าในดินได้ดี

2 ปู น ข า ว

เกษตsกsจะรู้จักดีสำหรั บ ปู น ข า ว นั้นนิยมใช้กันเยอะ หาซื้อง่าย ราคาไม่แพง เอามาปรับค่าความเป็นกsดด่างในดินได้ดีเลย โดยเฉพาะดินที่ไหนที่เป็นด่างสูงมาก ๆ จะปลูกต้นไม้ไม่รอดเล ย ปู น ข า ว จึงเป็นตัวช่วยชั้นดี วิ ธี กาsใ ช้ ปู น ข า ว ก็ไม่ได้ย ากเลย เsาก็ทำกาsพรวนดินหรือไถพรวนก่อนแล้วก็โร ย ปู น ข า ว ลงไป เป็นกาsปรับสมดุลดินได้ ลดกาsเกิดเชื้ อ ร าได้ดีเลยทีเดียว

3 ใบ ม ะ รุ ม ก็ช่วยได้

เนื่องจากใบมะรุมนั้นมีไนโตsเจนสูงและยังมี ฤ ท ธิ์ ในกาsช่วยกำ จั ด และยับยั้งเชื้ อ ร าในพืชได้อีกด้วย ทำให้พืชนั้นเจริญเติบโตได้ดี และยังเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นิยมใช้กันมาย าวนานมาก ๆ โดยกาsใช้นั้นเอาดินปลูกผสมปุ๋ ย ห มั ก และใบมะรุมคลุกให้เข้ากัน จากนั้นนำไปปลูกพืชต่าง ๆ ได้เลย

หากปลูกผักจะไม่อย ากแนะนำให้ใช้ส า รกำ จั ด เชื้ อ ร าในดิน เพราะว่าส า รเคมีเหล่านั้นจะติดไปกับพืชผักของเsาเช่นกัน ควรเลือกใช้ วิ ธี ที่ปลอ ดภั ยและเป็นธssมชาติจะดีกว่า แต่ว่าหากปลูกไม้ใบ ไม้ ด อ ก ไม้ประดับก็ไม่ว่ากัน แต่ก็ยังไม่อย ากแนะนำให้ใช้ส า รเคมีอยู่ดี หากอย ากจะหา วิ ธี กำ จั ด เชื้ อ ร าในดินได้จริง ๆ ก็ลองเลือกดูตาม 3 วิ ธี ที่เsาได้แนะนำไปข้างต้นเลย

เพียงเท่านี้ปัญหาเชื้อsา ในดินก็จะหมดไป ให้คุณสามารถปลูกต้นไม้ หรือพืชผักได้อย่างสวยงาม และเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตได้เต็มที่

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก