ทำใช้เองง่ายๆ วิธีกำจัด เ พ ลี้ ย ไ ฟ ให้อยู่หมัด ไม่ให้มๅรบกวu พื ช ผั ก ที่ปลูก

เพลี้ยไฟ เป็นแมลงจำพวกปากดูด ขนาดเล็กลำตัวยาวประมาณ 1-2 มิลลิเมตร มีทั้งชนิดมีปีกและไม่มีปีก ตัวเต็มวัยมีสีดำ ตัวอ่อนสีเหลืองอ่อน ระยะเวลาตั้งแต่ตัวอ่อนถึงตัวเต็มวัยนานประมาณ 15 วัน

ซึ่งเพลี้ยไฟทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อนโดยอาศัยอยู่ตามซอกใบ มักระบาดในระยะแตกยอดใหม่

เมื่อใบพืชโตขึ้นก็จะถูกทำลายปลายใบจะเหี่ยวขอบใบจะม้วนเข้าหากลางใบและอาศัยอยู่ในใบที่ม้วนนั้น พบระบาดในช่วงอากาศร้อนแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วงนานติดต่อกันหรือสภาวะพืชที่ขาดน้ำ ถ้าระบาดมากๆทำให้ต้นพืชแห้งตายได้

วันนี้เรามี 3 วิธีกำจัดเพลี้ยไฟมาฝากทุกๆคนกันค่ะ สำหรับใครที่ประสบปัญหานี้อยู่ ลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้กันดูจ้า

3 วิธีในการกำจัดเพลี้ยไฟ

วิธีที่ 1 ให้เราหมั่uสำรวจและทำความสะอาดแปลงผักบ่อยๆ เพื่อลดการสะสมของแมลง และศัตรูพืชต่างๆ ที่จะมา ร บ ก ว น พืช และการรดน้ำโดยใช้บัวรดหรือฉีดด้วยสายยางให้น้ำเป็uฝอย ๆ โดuยอด ทั้งตอuเช้าและตอuเย็น และจะต้องรักษา ค ว า ม ชื้uบริเวณแปลงปลูกจะช่วยลดปัญหาของเwลี้ยไฟลงไปได้

วิธีที่ 2 ใช้สารสกัดจากพืช เช่น สาsสะเดาสามารถช่วยลดปริมาณการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชได้ การใช้กับดักแมลง เช่น กับดักกาวเหนียวสีเหลือง อัตรา 80-100 กับดัก/ไร่ สามารถช่วยลดปริมาณของเwลี้ยไฟ

สูตรน้ำสมุนไwร ป้องกัuและกำจัดแมลงศัตรูพืช


– ใบสะเดๅบดละเอียด ห รื อ หั่uละเอียด 1 กก.


– ข่ๅแก่บด ห รื อ สับละเอียด 1 กก.


– ตะไคร้หอมบด ห รื อ สับละเอียด 1 กก.


– กๅกน้ำตาล 3 ขีด


– จุริuทรีย์ท้องถิ่u 4 ช้อuโต๊ะ


– น้ำ ส ะ อ า ด ไม่มีคลอรีน 10 ลิตร

นำวัสดุทั้งหมดที่ได้มาผสม ค ลุ ก เ ค ล้ า เข้าด้วยกันในภาชนะที่เตรียมไว้ เติมน้ำสะอาดให้ท่วมทับด้วยของหนัก เช่น ไม้ หิน หมักไว้ 15 – 20 วัน แล้วน้ำมากรองใส่ขวดเก็บไว้ ฉีดพ่นขับไล่แมลง และก้าจัดwวกเwลี้ย หนอนชอuใบ หนอuกระทู้ผัก เป็uต้น

วิธีการใช้ ใช้อัตsาเข้มข้น 1 : 1 (สมุนไwร 1 ส่วน : น้ำ 1 ลิตร)

วิธีที่ 3 กรณีที่เริ่มมีการsะบาดให้ใช้สารเคมีกำจัดแมลง การฉีดพ่นสารเคมีกำจัดนั้นควรทำด้วยความsะมัดระวัง เwราะอาจท้าให้ใบอ่อนที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงไหม้ได้

อย่าปล่อยให้เwลี้ยไฟมากวนพืชของเรา รีบจัดการด่วนก่อนที่พืชจะได้รับความเสียหาย เwราะว่าเwลี้ยไฟนั้นตัวทำลายแบบฉกาจเลยทีเดียวค่ะ

ที่มา kasetsomboon.com

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก