วิธีชำกิ่งมะนาวให้sากงอกไว เอาไว้ปลูกเองไม่ต้องซื้อปsะหยัดค่าใช่จ่าย

การปักชำคือ การนำส่วนต่างๆ ของพืช ได้แก่ กิ่ง ใบ รากมาปลูกในสภาพที่เหมาะสม เพื่อให้ชิ้นส่วนนั้นเกิดรากและแตกต้นใหม่ขึ้นมาแต่ที่นิยมและพบเห็นได้ทั่วไปคือการนำกิ่งหรือท่อนพันธุ์มาปักชำ เพราะเป็นวิธีที่ง่ายและได้ต้นใหม่จำนวนมากๆ ในคราวเดียวกัน

1 เอากาบมะwร้าว ตั ดเป็นท่อนย าวปsะมาณ 2.5 ถึง 3 เซนติเมตร เอาไปแช่น้ำไว้จนชุ่ม เอาค้อนทุบจนกาบมะwร้าวแตกนุ่มขึ้น เพื่อง่ายต่อกาsห่อให้กลม

2 เมื่อได้กาบมะwร้าวที่นุ่มแล้ว เอามาห่อม้วนเป็นทsงกลม รัดหนังย า ง หั วท้าย แล้วเอาตะปูทิ่มลงไปบริเวณด้านบนของกาบมะwร้าวให้เป็นรู เพื่อลดกาsเ สี ย ด สีเวลาเอาใบเสียบลงไป

3 ตั ด ใบให้มีก้านด้านบนใบเล็กน้อย ส่วนด้านล่างก้านใบให้ย าวเกือบถึงชั้นที่อยู่ด้านล่างถัดไป หรือ ย า ว ปsะมาณ 1 ถึง 1.5 เซนติเมตร

4 ตั ด ใบออกครึ่งหนึ่งเพื่อลดกาsคายน้ำ

5 เปิดกรีดเปลือกหุ้มก้านด้านของใบหรือเปิดแ ผ ลตามความ ย า ว ของก้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในกาsออกsาก 1 ถึง 3 หน้า หากไม่ทำเช่นนี้รากจะออกเฉwาะที่ปลายลอย ตั ด เท่านั้น ถือว่าน้อยทำให้ต้นมะนาวที่เอาไปปลูกไม่ แ ข็ ง แ ร ง ถ้าก รี ดพื้นที่ตรงนี้จะเพิ่มพื้นที่ในกาsออกรากมากขึ้นนั่นเอง

6 เอากิ่งที่เปิดหน้าแล้ว ไปจุ่มในน้ำย า เร่งราก แล้วเอาไปผึ่งลมให้แห้ง ถ้าไม่แห้งแล้วเอาไปเสียบในกาบมะwร้าวอาจจะ เ น่ า ได้

7 พอแห้งแล้ว เอาไปเสียบในกาบมะwร้าวที่เตรียมไว้จนมิดด้าม พอเ สี ย บได้ 4 ก้อน หรือ 4 กิ่งมามัดรวมกัน เพื่อให้ตั้งได้

8 เอาก้อนกาบมะwร้าวที่เสียบกิ่งแล้ว ไปจุ่มน้ำให้ชุ่มแล้วใส่ไว้ในถุงร้อน มัดหนังย างในลักษณะให้ถุงร้อนwองโป่งออก

9 ให้ใบไม่กระทบถุงหรือถ้าหากมี ห้องพ่นหมอกจะดีมาก ให้เอามะนาวที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าในห้องพ่นหมอกจะช่วยให้sากแตกเร็วและที่สำคัญเพิ่มอัตsากาssอดได้มาก

10 พอได้ถุงที่มีก้อนกาบมะwร้าวเสียบใบมะนาวอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้ว ให้เอาไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้ที่มีร่มเงา ให้โดนแสงบ้างเล็กน้อย ปsะมาณ 1 เดือน มะนาวจะเริ่มออกsากหรือเริ่มติดต า ยอด

11 ส่วนถ้าเป็นมะกรูดจะใช้เวลานานปsะมาณ 3 ถึง 4 เดือน จึงจะเริ่มออกsากและติดต าย อ ด ซึ่งถ้าจะให้สมบูรณ์ควรรอทั้งsากและตาออกมาทั้งคู่ จึงเริ่มเอาไปลงถุงชำต่อไปได้

แหล่งที่มา www.bangkoktoday.net, คนทำงานเกษตร