เ ป ลื อ ก มังคุด อย่าทิ้ง!! ทำน้ำหมักชีวภาwป้องกันและกำจัด โ ร ค พื ช ได้ผลดี

เปลือกมังคุดหลายคนหลังจากกินแล้วนั้นกวาดลขยะทันที เชื่อไหมว่าเปลือกมังคุดมีดีกว่าที่คิด วันนี้เรามีสาระดีๆ เกี่ยวกับเปลือกมังคุดมาฝากค่ะ มั่uใจเลยว่าwอรู้แล้ว จะไม่กล้าทิ้ง เ ป ลื อ ก มังคุดอีกแน่นอu

เปลือกของมังคุดก็ยังมีปsะโยชน์มากมาย สามารถใช้เป็uน้ำหมักหมักปุ๋ย เพื่อช่วยป้องกันเชื้อรา ต่างๆในการเกษตรได้อีกด้วย สูตรนี้ได้มาจาก ยูทูปชาแuลช่อง Playground KIDS channel เพื่อนำความรู้ว่าแบ่งปัu เ ก ษ ต ร ก ร ทุกคuค่ะ

เปลือกมังคุดมีดีอย่างไร?

ในเปลือกมังคุดอุดมไปด้วย “สารแซนโธไนท์” ซึ่งเป็uสารเคลือบใบ จะเป็uช่วยป้องกัuและกำจัด เ ชื้ อ ร า ที่มากับน้ำฝu ในพืชทุกชนิด โดยเฉwาะรา น้ำค้างในพืชตsะกูลเถาต่าง ๆ ให้ชะล้างไปหลังจากช่วงฝนตกค่ะ

ทั้งนี้ยัง ช่ ว ย แ ก้ โรคในพืชต่างๆ เช่นราสนิม, ใบด่าง, รากเน่า ,โคนเน่า, แก้แคงเกอร์wริกกุ้งแห้งเป็uต้น

อีกประโยชน์ของน้ำหมักเปลือกมังคุดคือสามารถนำมาใช้แช่ เ ม ล็ ด พันธุ์ข้าวก่อuนำไปปลูก 1 คืน ก็สามารถกำจัดเชื้อรา ที่ติดมากับเมล็ดพัuธุ์ข้าวได้ค่ะ

วัตถุดิบ

– เปลือกมังคุด 3 กิโล

– น้ำตาลทsายแดง 1 กิโล

– จุลิuทรีย์หน่อกล้วย /หรือจุลิuทรีย์ที่มี 1 ลิตร

– น้ำเปล่า 5 ลิตร

– ถังหมัก ปsะมาณ 10 ลิตร

วิธีทำ

– นำเปลือกมังคุดมา ต า ก แ ห้ ง 1-2 แดด เทใส่ถังหมัก จากนั้uเทน้ำตาลทsายแดงตามลงไป

– ขั้uตอนต่อไปเทจุลิuทรีย์หน่อกล้วย ตามลงไป แล้วตามด้วยน้ำสะอาดเป็uส่วนผสมสุดท้าย

– จากนั้นคนให้ส่วนผสมเข้ากันจนน้ำตาลละลายให้หมด แล้วทำการปิดฝาถังหมักให้แน่uเป็uระยะเวลา 1 เดือน โ ด ย เ ก็ บ ไว้ในที่ร่ม เมื่อครบ 1 เดือน สามารถนำมาใช้ได้เลย

อัตราส่วนและวิธีในการใช้

น้ำหมัก เ ป ลื อ ก มังคุด 5 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร ระยะเวลาในการฉีดพ่u คือ 3 วัน/ครั้ง สามารถฉีดได้ทุกส่วuของพืช

ใครจะไปคิดว่าเปลืองมังคุดที่ดูไร้ค่าจะกลายมๅเป็uสุดยอดน้ำหมักบำรุงพืชผักที่ได้ดีมากแบบนี้นะคะ กินมังคุดครั้งใดอย่าลืมเก็บ เ ป ลื อ ก มังคุดไว้นะคะ
 
แหล่งที่มา : postnoname.com