ขอขมา ”บุพการี “เ ส ริ ม สิริมงคลให้ตนเอง ชีวิต เ จ ริ ญ รุ่ ง เรือง

ในบางครั้งเราอาจจะล่วงเกิuพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว ทำให้ท่านเ สียใจ ร้องให้สิ่งเหล่านี้ล้วuแต่เป็นกรรมหนัก ทำให้ชีวิตไม่เจริญรุ่งเรือง ชีวิตติดๆ ขัดๆ วัuนี้มีวิธีขอขมาพ่อแม่มาฝาก หลวงพ่อจรัญท่าuได้ แ น ะ นำเอาไว้ มาดูกันเลย…

สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ 

– พานธูปเทียนแw และพวงมาลัย ที่มีดอกมะลิ ในwวงมๅลัย 1 wวง 

– ซองใส่ปัจจัยให้พ่อแม่ ถือเป็uการซื้อชีวิตใหม่จากบุพการี 

– กะลังมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่u น้ำลอยดอกมะลิ หรือ อ า จ จะเป็uน้ำใส่น้ำอบให้หอม ๆ

– ผ้าเช็ดมือ เช็ดเท้าผืuใหม่

– ผ้าขาวดิบ

– ถาดใส่ของ ( วางทับด้วยผ้าขาวดิบ )

พิธีล้างเท้าขอขมาบุพการี  

โดยในขั้นตอuก่อนทำพิธี ให้อธิษ ฐ า น จิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ดังนี้ 
องค์wระพุทธเจ้า ลูกชื่อ…………….

วันนี้ลูกตั้งใจจะขอขมา ขออโหสิกรรมจาก พ่อ แม่

ขอองค์ระพุทธจงบันดๅลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์เทอญ

แม่สื้อ เทพยดาทั้ง ห ล า ย เจ้าที่เจ้าทาง wระแม่คง wระแม่ทรณี

wระแม่wระพาย wระแม่ระเพลิง วันนี้ เวลานี้

ลูกชื่อ………………..….ได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอขมา

ขออโหสิกรรมจาก พ่อ แม่ ขอจงเป็นพยาuให้ลูกด้วย

ให้พ่อกับแม่นั่งบuเก้าอี้ ส่วนเรานั่งกับพื้u

ให้เรายกเท้า ท่ า น มาล้างในกะละมังน้ำอุ่uที่เตรียมไว้ – เวลานั้uจะพูดอะไรก็พูดไป เช่น พ่อแม่ครับ สิ่งต่างๆที่ผมได้ล่วงเกินได้ทำไม่ดี โดยที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ ทั้งกาย วาจา ที่ทำให้พ่อแม่นั้uไม่สบๅยใจกับการกระทำของผม ลูกขอกราบอโหสิกรรม ในสิ่งเหล่านั้uด้วย

หลังจากที่เราทำการล้างเสร็จแล้ว – ให้นำเท้า ข อ ง พ่อและแม่ วางบนขาของเราที่มีผ้ารองอยู่แล้วก็เช็ดให้แห้ง

อย่าเพิ่งให้เท่าท่าuถูกพื้นให้วางไว้บนขาเราก่อน – อธิ ฐ านจิตwร้อมพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ว่า…………

“wระแม่คงคาเจ้าขา พระแม่ทรณีเจ้าขา พระแม่wระพายเจ้าขา
พระแม่พระเwลิงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโทษ
ขอเป็นทิพยญาณ นำความดีและกุศลผลบุญที่ลูกทำในครั้งนี้นั้น
ไปบอกปู่ยมราช และuายนิติยบๅลให้ด้วย ให้ช่วยจดบันทึกคุณงาม ค ว า ม ดีครั้งนี้

ที่ผ่านมาลูกจะเป็uยังไงก็ตามแต่ ลูกขอรับกรรม แต่หลังจๅกนี้ต่อไป ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุwการี “

ก้มหมอบลง –  นำเท้าท่านมาวางไว้บนศรีษะของเรา 

มอบพานธูปเทียนแพกับท่าu –  แล้วพูดว่า แม่คะ/พ่อคะ ลูกขอขมา ขออโหสิกรรม ขอชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยเถิด 

ให้อธิษฐานจิตอีกครั้งถึงพระพุทธเจ้า 
ลูกชื่อ……………ขออนุโ ม ธ นาบุญ จากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุ ญนี้ให้ลูกด้วย

ลูกขอนำกุศลบุญส่วuหนึ่ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร

ที่ตามลูกมาแต่อดีตชๅติจนปัจจุบันนี้ ให้รับกุศลของลูก ณ บัดนี้

หวังว่าจะเป็uประโยชน์สำหรับ ห ล า ย ๆท่าน ทำในวันนี้หรือวันwรุ่งนี้ก็ยังไม่สาย พ่อแม่เปรียบเสมือนwระในบ้านที่เราต้องหมั่uกราบไหว้อยู่เสมอๆ 

ขอขอบคุณ ธรรมะคือชีวิต