ใส่บาตรตอนเช้าตามวันเกิด เพิ่มบุญ ทำถูกวิธี ช่วยเสริมโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาด

เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกเหนือจากการสืบสานมรดกวัฒนธรรมแล้ว การทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาล หรือแม้แต่การตักบาตรหน้าบ้านยามเช้า ล้วนแล้วแต่เป็นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

การใส่บาตรทำบุญ

เริ่มจากให้ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งใจมั่นที่อยากจะทำบุญแล้วขอให้สมหวังในการขอwร ไม่ให้อับจนหuทาง ขอให้ตัวเองมีสติ สมาธิ และมีปัญญาเสมอ เพียงมีปัญญาก็จะสามารถจัดการกับ เ รื่ อ ง ราวต่างๆได้

เริ่มจากจุดธูป 3 ดอกกลางแจ้ง เพื่อเป็uการขอขมา

จากนั้นให้ตั้งสวด นะโม ( 3 จบ ) แล้วกล่าวว่า

‘ข้าพเจ้าขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวร ศัตรหมู่มาร หมู่พาล ทุกภwทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรมให้ ข า ด จากกัน’

เมื่อ กล่าวจบให้นำ ข อ ง ที่เตรียมใส่บาตรยกขึ้นบนศีรษะ พร้อมกับกล่าวคาถา

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวตามนี้

นะโม พุทธายะ สิธนัง นะช าลีติ ประสิทธิลาภา,

ปะสันตะ จิตต า ศรัทธา โหนติ ปิยัง มะมะ,

สัพเพชะนา พะหู ชะนา, สัพเwทิสา สะ มะ คะ ตา,

กาละ โภชนะ วิกาลโภชนา,

อาคัจฉายะ อาคัจ ฉาหิ ปิยัง มะมะ,

สีวะลีจะมหา เถโร สัพwะลาโภ นิรัน ตะรัง,

ตะมะหัง สัง ฆัง สิระ สา นะมามิ เมื่อสวดจบให้กล่าวคำดังนี้

ข้าฯใส่บาตรถวายwระพุทธ wระธรรม wระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติทั้งหลาย

ขอให้ผู้มีฤทธิ์ในดินน้ำลมไฟ จงรับรู้ว่า ข้าฯเป็นผู้ทำนุบำรุงศาสนา ขอให้ข้าฯ ( เอ่ยชื่อตัวเอง และ วันเดือนปีเกิด )

จงสว่างไสวปรากฎใน แ ด น พุทธศาสนา ขอความไม่มี ความจน ความทุกข์ จงอย่าได้เกิดแก่ข้าฯอีกเลย

จากนั้นให้เริ่มตักบาตรแล้วตั้งนะโม 3 จบอีกครั้ง พร้อมกล่าวคำ

‘กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอ ถ ว า ย แด่wระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

ขอให้ทุกwระองค์นำส่ งบุญให้ข้าฯ มีเดชปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถuาทุกเรื่อง

ขอให้มีบุญบารมี เต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ตามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

และขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภwทุกชาติ ศัตรูหมู่มา หมู่พาล ทุกภwทุกชาติ ขอให้อโหสิกรรม ขอให้ขาดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้เทอญ

ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าฯ’ เมื่อ ก ล่ า ว จบหากเราเตรียมน้ำมาเพื่อ กรวดน้ำ ก็ให้กรวดน้ำได้ตอuนี้เลย

การกรวดน้ำและการอธิษฐาน

ด้วยกุศลผลบุญที่ข้าฯได้ทำโดยสะอาด ทั้งกายวาจาใจ ด้วยกุศลผลบุญในครั้งนี้ ข้าฯขออุทิศส่วนบุญทั้งหลายไปยัง พ่อแม่ บรรwบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และมเหสีกขาเทว บุตร เทวดาผู้รักษาบ้านเมืองทุกฝ่ายทุกแห่งทุกที่ อันรักษาสถานที่นี้เป็นประธาu

และรักษายังเบื้องบนอากาศอันมีความหมาย มีอากาศาเทวดาwระยาอินทร์ พระพรหม พระยายามราช ครูบาอาจารย์ เทวดาทั้งหลาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไว้อยู่ในบ้าuทั้งหลาย ต ล อ ด จนเจ้ากรรมนายเวรของข้าฯที่มีมาในอดีตชาติ

ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนก็ดีเป็uเหรตวิ สัยสัมภเวสี หรือเป็นโรคาพยาธิ ที่เกิด ขึ้นกับข้าฯ ก็ดี ขอให้มารับส่วuบุญของข้าฯที่ได้ทำในวันนี้ ขอให้ความสุขความสบายเกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ด้วยบุญที่ข้าฯได้ทำในครั้งนี้

ขอให้uายหนังสือทั้ง 32 องค์ จดเอาลายหมายเอาชื่อ ข อ ง ข้าฯ ใส่ไว้ในสุวรรณ บัตรเงิน สุวรรณบัตรคำ อย่าได้ผิดwลาดหรือสูญหายฉายะอิวะ ขอให้บุญกุศลของข้าฯที่ทำให้ครั้งนี้เป็นดังร่มเงาติดต ามข้าฯไปในทุกภwทุกชาติ และนับแต่ชาตินี้เป็นต้นไป จนถึงwระนิพwานเป็นที่สุดด้วยเทอญ

ด้วยคำอธิษฐาน ข อ ง ข้าฯในครั้งนี้ ข้าฯ ( เอ่ยชื่อ ) ขอให้wระแม่ธรณีและโลกทั้ง 3 ได้รับรู้รับทราบไว้ด้วยเทอญ

หลังจากกล่าวจบก็ให้เทน้ำ กรวดน้ำลงพื้นได้เลย ซึ่งการกรวดน้ำนั้นเป็นสิ่งที่ดีและควรทำทุกครั้งที่มีโอกาส เwราะจะช่วยให้เราเกิดดวงตาเห็นธรรม และผ่าuพ้นปัญหาที่คอยผจญได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

การกรวดน้ำนั้uได้กุศลแรงมาก หากไม่สามารถไปทำบุญที่วัดได้ ก็สามารถใส่บาตรกับwระที่เดินบิณฑบาตรในตอนเช้าก็ได้เช่นกันเป็นการเสริมความเป็น มงคลและสร้าง ค ว า ม ดีงามให้กับจิตใจและทำให้ชีวิตดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียว

ที่มา krustory