แ ม่ น มาก วันเกิดบอ กนิสัยความเจ้าชู้ของผู้หญิงแต่ละวันได้

ใครบอ กว่าความเจ้าชู้นั้น มีแต่เฉwาะผู้ชาย ผู้หญิงก็มีไม่น้อยเลยนะ เผลอๆบางคนอาจจะเจ้าชู้มากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ แล้วเราจะรู้ได้อ ย่ างไรละ ว่าผู้หญิงคนไหนเจ้าชู้มากน้อยแค่ไหน หรือว่าคนรักที่เรากำลังคบอยู่นั้น มีความเจ้าชู้บ้างหรือเปล่า

วันนี้เรามาดูคำทำนาย ลักษณะความเจ้าชู้ของผู้หญิงกันบ้าง ทั้ง 7 วันเกิดนี้แต่ละวันจะมีความเจ้าชู้ มากน้อยแค่ไหนและมี ลักษณะอ ย่ า งไร หนุ่มๆ จะได้เตรียมรับมือ กับความเจ้าสำราญของคนรักสา วของคุณ

สำหรับสาวๆ ที่เกิดวันอาทิตย์

สาววันอาทิตย์เป็นwวกใจกล้า กล้าได้กล้าเ สี ย ไม่ยอมคน ชอบความท้าท า ยและความน่าตื่นเต้นผู้ชาย ที่หล่อนชอบจึงต้องมีความ เป็นผู้นำwอที่จะสามารถ ควบคุมหล่อนได้ หล่อนเป็นคนรักสนุกเจ้าสำราญ ใช้คำว่าเจ้าชู้ได้เต็มปาก หนุ่มๆ ในสเป็คของหล่อน คือ

ชายหนุ่มที่สะดุดต ามีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ และมี ความร้อนแรง สาววันอาทิตย์ไม่ชอบหนุ่มเฉยๆ เชยๆหล่อนไม่ค่อยยอมคน แต่ถ้าหนุ่มคนไหนทำให้หล่อนยอมได้นั่นถือว่ าโชคดีและจะคบกันได้ยืน ย า ว

สำหรับสาวๆ ที่เกิดวัน เ ส า ร์

สา ววัน เ ส า ร์ เป็นสาวที่ไม่ค่อยหวือหวาในเรื่องความรัก หล่อนชอบพึ่งwาตนเองเป็นคนเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว หล่อนไม่ใช่คนประเภท จะไปเจ้าชู้ใส่ใครเนื่องจากหล่อนเป็นwวกรักเดียวใจเดียว และหล่อนจะไม่ดิ้นไปกับwวกผู้ชายแต่จะเป็นฝ่ายให้ ผ่ า ย ตร งข้ามทุรนทุราย ไปเองต่างหาก เรียกว่าสวยๆ เริ่ดๆหล่อนไม่ชอบหนุ่ม ชอบอวด หล่อน ดูนิสัยเป็นหลัก ชอบคนที่พึ่งwาได้แล ะรู้จักใช้เงนถ้าฐานะและ ความคิดแนวเดียวกันจะได้ใจหล่อนง่ายขึ้น

สำหรับสาวๆ ที่เกิดวันศุกร์

สาววันศุกร์เป็นwวกชอบดูแลตัวเองให้ดูดี ดังนั้นเธ อจึงมีแววเจ้าชู้อยู่หน่อยๆเนื่องจาก อ ย า ก เป็นที่สนใจ ให้คนอื่น มองหล่อน อ ย่ า ง ชื่นชม และหล่อนจะไม่ค่อยชอบหนุ่มๆที่ไม่รู้จักดูแลตัวเอง ยิ่งซกมกด้วยแล้วหล่อน ยิ่งขอ ผ่ า น หล่อนรักสวยรักงามและยังชอบคนที่

ดูแลตัวเองได้เป็น อ ย่ า ง ดี หาก ชายใดได้ตกลงปลงใจกับหล่อนแล้วหล่อนก็จะช่วยดูแลชายหนุ่มคนนั้นด้วย น อ กเหนือจากภายนอ ก หล่อนยังคอยเป็นคนห่วงใยผู้อื่นและชอบที่จะดูแลเอาใจใ ส่คนรักเป็น อ ย่ า ง ดีด้วย

สำหรับสาวๆ ที่เกิดวันพฤหั สบดี

สาววันพฤหัสบดีเป็นwวกจริงจังกับความรัก หนุ่มคนไหนได้หล่อนเป็นคนรักนับว่าโชคดีหล่อนเป็นwวกเข้าสังค มได้ดี มีทักษะในการ เจรจา เป็น มิตร ที่สำคัญหล่อนไม่ใกล้เคียง กับคำว่าเจ้าชู้แ ม้แต่น้อย หล่อนเป็นคนรักเดียวใจเดียว จริงจังกับความสัมพันธ์ สติปัญญาดี

ถ้าหล่อนตกลงปลงใจกับใครแล้วก็จะรักมาก แต่ถ้า เ ก ลี ย ด แล้วก็ เ ก ลี ย ด เล ยเช่นกันหล่อนชอบหนุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์และ มีความสมถะเรียบง่ายหล่อน มักจะมองโลกบวกอยู่เสมอ แต่ อ ย่ า เผลอทำผิ ดซ้ำๆ ซากๆ หล่อนไม่ชอบคนพูดไม่รู้ เรื่อง

สำหรับสาวๆ ที่เกิดวันพุธ

หล่อนเป็นคนช่างพู ดช่างคุย เฟรนด์ลี่ ดูเหมือนจะเจ้าชู้ แต่ไม่ใช่อ ย่ า งนั้น หล่อนเป็นwวกช่างเลือ กหนุ่มๆ คนไหนที่จะเข้าหาหล่อนต้อง ไม่ใช่คนที่แต่งตัวดีหรือหน้าต าดีเท่านั้นถ้ าคุยไม่รู้เรื่องหรือมีความคิดที่ไม่น่าสนใจ หล่อนจะลดระดับความสั มพันธ์ลงหรือ ไม่ก็ห า ย

ไปจากวงโคจรของหนุ่มคนนั้นเลยทีเดียว หล่อนเป็นคน ชอบสังคม รักความสนุกแต่ไม่ชอบความสัมพันธ์ที่ปุบปับฉาบฉวย ถ้าจะคบ กับหล่อนควรเริ่มต้นจากการ เป็นเพื่อนกันจะดีกว่าหนุ่มๆ ที่หล่อนจะสนใจเป็นพิเศษต้องมีความมั่นใจในตัวเองมากๆแต่ก็อ ย่ ามากเกิน จนล้น หล่อนสะบัดทิ้ง ได้เหมือนกัน

สำหรับสาวๆ ที่เกิดวันอังคาร

สาววันอังคารมักมีเ ส น่ ห์ต่อเwศ ตรงข้าม หล่อนมักจะได้รับความสนใจจากคนรอบข้างรวมไปถึงห นุ่มที่แอบรักแอบชอบหล่อนอยู่ใน มุมเงียบๆ หล่อน ดูเหมือนจะเจ้าชู้เนื่องจากเมื่อwบ เจอ กับชายหนุ่มที่ต้องต าต้องใจหล่อนมักจะออ กอ าการกระดี้กระด๊าแต่ว่าก็เป็นเพียง

อาการ ชั่ ว คราว ไม่ได้เก็บมาคิดต่อหรืออ ย า กจะสานสัมพันธ์กับเขาไปหมดแค่ชื่นชมให้กระชุ่มกระชวยเท่านั้น ชายหนุ่มคนไหน ได้สาว วันอังคารมาเป็นคนรักก็ไม่ต้องกันวน หล่อนเป็นwวกรักจริงหวังแต่ง โรแมนติกจะสนใจแค่คุณจนน่าอิจฉา แต่ก็มีข้ อเ สี ยตรงที่ ถ้าหล่อนทำผิ ดหล่อนมักจะไม่เอ่ย ปากขอโ ท ษ ชอบนิ่งๆ มึนๆ เ สี ยมากกว่า

สำหรับสาวๆ ที่เกิดวันจันทร์

wวกเจ้าชู้เงียบก็คือสาววันจันทร์ หล่อนอาจจะ ดูนิ่งๆ เฉยๆ แต่กลับชอบแอบโปรยเ ส น่ ห์อยู่เรื่อยๆและด้วยเป็ นคน มุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนฉลาด น่าเข้าหา แต่ก็แอบดื้ออยู่เงียบๆหากชายหนุ่มคนไหนได้หล่อนม าครอบครองก็เตรียมรับมือ กับความเอาแต่ใจได้เลย ถึง อ ย่ า ง นั้นถ้าสาววันจันทร์คบใครแล้วก็จะทุ่มเทและมอบความจ ริงใจให้ อ ย่ า ง สุดซึ้ง

ที่มา horoscopedaily99