เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก ดาวเรือง 9 ดอก น้ำ 5 แก้ว ผลไม้ 9 อย่ าง

หลาย ๆ คนอาจยังสงสัยเรื่องไหว้เจ้าที่ ก า ร ไหว้เจ้าที่ควรทำเวลาไหน ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ของไหว้เจ้าที่มีอะไรบ้าง และถ้าไม่มีศาลwระภูมิ มี วิ ธี ไหว้เจ้าที่กลางแจ้งอย่างไร วันนี้กระปุกดอทคอมขอรวบรวม วิ ธี ไหว้เจ้าที่และ วิ ธี ก า ร ตั้งศาลเจ้า พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ ก า ร ตั้งศาลwระภูมิมาฝากกันด้วยค่ะ

หลายคนอาจเคยเข้าใจผิดว่า ศาลเจ้าที่และศาลwระภูมิเป็นศาลเดียวกันมาตลอด แต่จริง ๆ แล้วศาลทั้ง 2 ประเภทมีความแตกต่างกัน ดังนี้

1 ศาลเจ้าที่ คือ ก า ร สร้างสถานที่และอัญเชิญวิญญาณเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งเคยเป็นเจ้าของที่ดั้งเดิมที่มีความผูกพันกับพื้นที่นั้น ให้มาช่วยดูแลและปกปักรักษาบ้านเรือน เจ้าที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

– เจ้าที่แท้ : เจ้าของที่เดิมที่ไม่ยอมไปเกิดใหม่ ซึ่งจะคอยปกปักรักษาที่ของตนเองอยู่อย่างนั้น

– เจ้าที่จร : คือวิญญาณเร่ร่อนที่อยู่โดยรอบบริเวณพื้นที่นั้น ๆ

2 ศาลwระภูมิ คือ สถานที่สำหรับwระชัย ม ง ค ล หรือเทพที่คอยปกปักรักษาบ้านเรือน

ใกล้จะถึงสิ้นปีแล้ว ตาม ค ว า ม เ ชื่ อ ของบ้านเรา ในแต่ละบ้าน แต่ละพื้นที่

จะมีเจ้าที่ที่คอยคุ้มครองดูแลบริเวณนั้นอยู่ ดังนั้น ก า ร ไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้าน

หากเผลอทำอะไรที่ไม่เหมะสม ไม่ควร และจะได้เป็น ก า ร ขอขมาลา โ ท ษ

และเป็น ก า ร อัญเชิญท่านมาเพื่อให้ปกปัก รั ก ษ า บ้าน และคนในครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ฤกษ์วันดีที่ควรไหว้ : จะให้ดีให้ไหว้ในวันอังคาร และวันเสาร์ ช่วงเที่ยง เพราะถือเป็นวันรับ

สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

1 เทียน 1 คู่ ธูป 5 ดอก

2 ดาวเรือง 9 ดอก

3 น้ำ 5 แก้ว

4 ผลไม้ 9 อย่ าง เพื่อความเป็นศิริ ม ง ค ล

5 หมากพลู 9 คำ

แนะนำผลไม้ ม ง ค ล ที่มีความหมายดี 9 ชนิดนี้

1 กล้วยหอม หมายถึง ก า ร กวัก โ ช ค

2 สับปะรด หมายถึง โ ช ค ลาภที่จะได้มา

3 แก้วมังกร หมายถึง ก า ร มีความอุดมสมบูรณ์

4 สาลี่สีทอง หมายถึง ความมั่นคง

5 ลูกพลับ หมายถึง ความยั่งยืน

6 ทับทิม หมายถึง ก า ร มีลูกชายมาก

7 ส้ม หมายถึง ความมหา ม ง ค ล เป็นสัญลักษณ์ของความ โ ช ค ดี ร่ำ ร ว ย เ งิ น ทอง

8 แอปเปิ้ลแดง หมายถึง สันติสุข สันติภาพ ก า ร เป็นอยู่สงบไร้ความวุ่นวาย ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ

9 องุ่นแดง หมายถึง ความเพิ่มพูน ความเจริญในหน้าที่ ก า ร งาน

วิ ธี ก า ร จัดของ สำหรับไหว้เจ้าที่กลางบ้าน

นำผ้าขาวมาปูไว้กลางบ้าน โดยตอนไหว้ ให้หันหลังให้ประตู

จากนั้นก็นำของที่เตรียมสำหรับไหว้มาวางไว้บนผ้าขาวทั้งหมด จุดธูปเทียนแล้วกล่าวขอขมาว่า

“ข้าแต่เเจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านเลขที่…

บ้านหลังนี้ วันนี้เป็นวันดี ข้าwเจ้า(ชื่อ-นามสกุล) นำเครื่องสัก ก า ร ะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมา ก ร ร ม หากมี

สิ่งใดก็ตามที่ข้าwเจ้าได้ทำผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดี ข้าwเจ้าขอ อ โ ห สิ ก ร ร ม ท่าน ขอท่านจงโปรดงด

โ ท ษ เว้น โ ท ษ และ อ โ ห สิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าwเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วย(อธิฐานขอตามปรารถนา)”

ที่มา : bitcoretech