รถทุกคันมีแม่ย่านางเฝ้าดูแล เผยวิธีไหวอย่างไรให้มีแต่ โ ช ค ล า ภ

ทำไว้ไม่เสียหาย การไหว้แม่ย่านาง ไหว้แบบไหนจึงจะมี โ ช ค

แม่ย่านาง คือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยเคารพนับถือว่าคอยคุ้มครองปกป้องกันภัย ให้แก่พาหนะ เช่น รถ เรือ หรือเชื่อว่าสิงสถิตอยู่ในรถ ในเรือ และให้คุณให้โทษแก่ผู้ขับขี่โดยสารได้

แม่ย่านาง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเทพ ผู้พิทักษ์ปกป้องคุ้มครอง พาหนะทุกประเภท ทั้งเรือ รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ ที่ให้คุณให้โทษได้ ผู้ขับขี่จึงมีความเคารพยำเกรงต่อแม่ย่านาง จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ในสมัยที่การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้ทางน้ำ ประชาชนนิยมโดยสารเรือเป็นหลัก ก็มีการบวงสรวงแม่ย่านางเรือ โดยเฉพาะเรือพระราชพิธีที่ใช้ในการพระราชพิธีที่สำคัญ

ชาวประมงมีความเชื่อว่าแม่ย่านางจะคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยในการเดินเรือและ ช่วยให้หาปลาได้มากๆ ดังนั้น ก่อนออกเรือจึงต้องมีการกราบไหว้แม่ย่านางทุกครั้งและเซ่นสังเวยแม่ย่านาง ก่อนที่จะนำเรือออกทำกิจการต่างๆ สังคมชาวประมงยังยึดมั่นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างเหนียวแน่น การปฏิบัติตามความเชื่อใดทำให้แม่ย่านางพอใจต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดที่ สุด ไม่เช่นนั้นแม่ย่านางอาจจะไม่พอใจและจะนำความพินาศมาสู่เรือได้

ในวันนี้เราจะมาบอกวิธีการไหว้แม่ย่ านางรถ เพื่อเป็นการเอาเรื่องชัย

ทำแล้วดีไม่เดือดร้อนใคร ก็สามารถทำได้ ไม่ต้องลังเล

ถ้าไม่ดีคงไม่เอามาบอกกัน ไปดูกันเลยดีกว่าว่า สิ่งที่เรารวบรวมในวันนี้

การจัดเตรียมเพื่อบูชาแม่ย่ านางรถจะต้องทำอย่ างไร และจะต้องมีอะไรบ้าง

1 ผลไม้ 5 อย่ าง โดยเอากล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี และผลไม้อย่ างอื่นๆอีก 4 อย่ าง ควรเลือกเป็นผลไม้ที่มีความม ง ค ล

2 ข้าว 1 ถ้วย

3 น้ำ 1 แก้ว

4 หมาก พูล ย าเส้นสีฟัน 3 คำ

5 ย าเส้น สูบ 3 มวน

สำหรับเวลาที่ควรไหว้ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของโบราณนั้น ได้บอกเอาไว้ว่า ควรทำในช่วงวันปีใหม่ ช่วงต้นปี

หรือวันสงกรานต์ หากใครไม่สะดวกก็สามารถทำได้ทุกวันที่สะดวก ยึดถือความสะดวกก่อนเสมอ หากเป็นรถตู้รถใหญ่

รถทัวร์ ควรที่จะไหว้ทุกปีปีละ 2 ครั้ง รถยนต์ไหว้ปีละครั้ง เวลาจัดโต๊ะ ให้จัดในช่วงเวลาตอนเช้า แล้วสตาร์ทรถยนต์

รถเครื่อง บีบแตร 3 ครั้งเพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชัย พร้อมทั้งการจุดธูปบูชา 9 ดอก

ถวายแก่แม่ย่ านางรถอย่ างเดียวเท่านั้น ต้องขอย้ำว่าถวายแค่แม่ย่ านางรถ

คำถวายของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ตะติยัม สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย าวะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ านางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้

เพื่อ ป ร ะ โ ย ช น์ และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ

ตอนนี้เราก็พูดในสิ่งที่ดีๆมี โ ช ค ร่ำ ร ว ย ทำมาค้า ข า ย ให้เงินไหลกอง ทองไหลมา จงเกิดมีแก่เรา

และรอประมาณ 2O นาที แล้วจุดย าเส้น3 มวนให้เจ้าที่ด้วย และรอประมาณ 3 นาที แล้วมาว่าคำลา

คำลาของไหว้แม่ย่ านางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 จบ)

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย ารักษาโ ร ค อย่ าให้เกิดโทษเลย

นะ เสสัง มังคะลา ย าจามะ

เมื่อคุณทำพิธีเสร็จหรืออ่ า นทำความเข้าใจสิ่งที่เราบอกในวันนี้เสร็จเรียบร้อย

ขอแนะนำว่าอย่ าลืมที่จะบอกบุญให้กับผู้อื่นได้ล่วงรู้ ได้ทำตามคำแนะนำ

เพื่อเป็น ป ร ะ โ ย ช น์ เพื่อเป็น บุ ญ ว า ส น า ของตัวคุณต่อไป

ที่มา: Postsod