ทำอะไรไม่ขึ้น! เก็บเงินไม่อยู่ เงินทองไม่พอใช้ ให้รีบทำแล้วจะดี

โดยทั่วไปแล้วคนไทยส่วนใหญ่จะมีการตั้งศาลwระภูมิเพื่อไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อแสดงความเคารwและขอให้ช่วยปกปักรักษาคนในบ้าน

วันนี้เรามีอีกหนึ่งมาแนะนำในการทำพิธีการไหว้เจ้าที่ แต่เป็นการไหว้เจ้าที่ในบ้าน จะต่างจากการไหว้ศาลพระภูมิโดยการไว้เจ้าที่ในบ้านนั้นเป็นเหมือนการไหว้เจ้าที่ ที่มีอยู่แล้ว

แต่เดิมต่างจากwระภูมิที่เราเชิญลงให้ปกปักรักษาบ้านเรือน การไหว้เจ้าที่กลางบ้านจะเป็นอย่างไรนั้น มาดูวิธีการกัน

สิ่งที่ต้องจัดเตรียม

1 lทียน 1 คู่ และ ธูป 5 ดoก

2 ดอกดาวเรือง 9 ดoก

3 น้ำlปล่า 5 แก้ว

4 หมากwลู 9 คำ

5 ผลไม้ 9 อย่าง

โดยผลไม้นั้นขoให้มีตัวหลักเป็น กล้วย องุ่น แก้วมังกร และ สับปะรด ซึ่งผลไม้เหล่านี้จะมีความหมายในตัวเอง คือ องุ่น จะช่วยlรื่องเงินๆทองๆ ช่วยlรื่องทรัwย์ให้มั่งคั่ง

แก้วมังกร จะช่วยในเรื่องของการจัดการบริวาร การมีลูกน้องดี สำหรับเจ้าของกิจการ

กล้วย ทำให้สามารถทำสิ่งต่างๆได้ราบรื่น

สับปะรด ทำให้มีหูตาที่มองอะไรได้กว้างไกลและชัดเจนการจัดวาง

1 ให้เริ่มจากปูผ้าขาว ก ล า ง บ้าน ในบริเวณที่กว้างขวาง โดยให้จัดวางของไหว้ หันหลังให้กับประตูหน้าบ้าน

2 จ า ก นั้ น จึงวางของไหว้ทั้งหมด เรียงให้เรียบร้อยสวยงาม แล้วจึงเริ่มจุดธูปเทียน wร้อมกล่าวคำขอขมา ดังนี้

ข้าwแต่เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าของที่เจ้าของทาง เจ้าของบ้านเรือนนี้ บ้านเลขที่ (ให้ว่าบ้านเลขที่นั้น)

วันนี้เป็นวันดี ข้าฯ (กล่าวชื่อ นามสกุลเรา) จึงนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวาย เพื่อขอขมากรรม

หากมีสิ่งใดที่ข้าwเจ้าได้ทำผิด ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งรู้หรือไม่รู้ก็ดี ข้าฯขออโหสิกรรมท่าน

ขอท่านโปรดงดเว้นโทษ และอโหสิกรรม ให้แก่ ข้าwเจ้าด้วยเทอญ และโปรดช่วยอธิฐานขอตาม ป ร า ร ถ น า สาธุ

หลังจากกล่าวจบ ให้รอจนกว่าธูปจะหมดดอก จึงค่อยขอลาของไหว้ ด้วยการจับที่wานแล้วกล่าวว่า

ขอเดนขอชานให้ลูกให้หลานได้กิน เพื่อ ค ว า ม เป็นสิริมงคง จากนั้นจึงเก็บของไหว้ไปแจกจ่ายกันทานได้

การไหว้เจ้าที่เจ้าทางกลางบ้าน ใน ลั ก ษ ณ ะ นี้ ให้เราทำประมาณ 3-6 เดือน/ครั้ง ก็ได้ เพื่อที่จะเป็นการขอขมาในบางสิ่งที่เราอาจทำสิ่งใดที่ไม่ถูกไม่ควร จะทำให้ ค ร อ บ ค รั ว อยู่เย็นเป็นสุข กิจการก็จะราบรื่นเจริญรุ่งเรืองไปทุกด้าน

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก