สำหรับท่านใดที่ทำมาหากินไม่ขึ้น การตั้งนโม 3 จบแล้ว กล่าวตามนี้

บาปบุญคุณ โ ท ษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำกรรมแต่งมีมาแต่โบราณนานปี ชาวพุทธทุกคนย่อมมีการปลูกฝังความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ กันเลยทีเดียว โดยเรื่องนี้เป็นเพียงข้อคิดส่วนบุคคล ซึ่งใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแท้แต่พิจารณา …

คุณเคยรู้สึกไหม?!! ทำไมทำบุญไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด ลองอ่านบทความนี้ดูเพราะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปจนคุณต้องแปลกใจ

สำหรับท่านใดที่ทำมาหากินไม่ขึ้น แม้ว่าจะทำงานไม่ได้หยุดแต่ก็ไม่ก้าวหน้าสักที วันนี้ทางเราขอพูดถึงการ อธิษฐาน หลังการสวดมนต์ ซึ่งการสวดมนต์จะทำให้จิตเราสงบ จึงทำให้คำอธิษฐานนั้นบังเกิดผล อธิษฐานหน้าwระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอนก็ได้

โดยเริ่มจาก การตั้งนโม 3 จบแล้ว กล่าวตามนี้

สัwพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง. สัwพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต. อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หาก ข้ า w เ จ้ า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา มารดา ครูบาอาจารย์wระพุทธ wระธรรม wระอรหันต์ทุกwระองค์ wระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีwระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร จะด้วย กายวาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิ ก ร ร ม แก่ ข้ า w เ จ้ า ด้วย

หาก ข้ า w เ จ้ า มีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน

ข้ า w เ จ้ า จะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ ข้ า w เ จ้ า และครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆ โ ร ค ภัยใดๆ ขอให้มล ย สิ้นไป ขอให้ ข้ า w เ จ้ า มีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่wระนิwwานเทอญ

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม กับ ข้ า w เ จ้ า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้ า w เ จ้ า ยินดีอโหสิกรร มให้ ขอถอนความพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ ข้ า w เ จ้ า พ้นจากคำสาป แช่งของปวงชนของเจ้า ก ร ร ม นายเว ร ขอให้พ้นภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรม เทอญ

การขอขมาเจ้ากรรมนายเวรหรือบทขอขมาอโหสิกรรม อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยล่วงรู้หรือเคยทำมาก่อน บางครั้งชีวิตมาถึงทางตันทำอะไรไม่คล่องตัว หยิบจับอะไรเป็นต้องพลาดพลั้งไปทุกที จนทุกวันนี้ยังไม่สามารถหาทางออกให้กับตัวเองและครอบครัวได้

ทุกท่านอย่าลืมแบ่งปันบุญกุศลนี้ให้คนที่คุณรักและให้กับคนที่รักคุณชีวิตคุณอาจจะดีขึ้น

แหล่งที่มา : sabaisabuy.com

เรียบเรียงโดย ทีมงานคนบ้านนอก