แ ม่ น มาก 12 โ ช ค ลาภ ตามตำราพรหมชาติโบราณ ”หญิงนับซ้าย ชายนับขวา”

สำหรับในวันนี้เราจะมาเปิดเผยในเ รื่ อ งของตำราโบราณ ซึ่งตำราที่ว่าในวันนี้นั่นก็คือ ตำราพรหมชาติแบบโบราณ มีเกณฑ์การวัดดวงชะตาทั้งหมด 12 ดวงชะตา เมื่อถึงแต่ละปี ก็จะมีเหตุการหมุนเวียนแตกต่างกันออกไป ตามช่วงอายุ ของแต่ละบุคคล มีทั้งดีแล้วก็ร้ า ยปะปนกันไปในทุกปี

สำหรับผู้ใดอย ากทราบดวงชะตาของตัวเองว่าตกไปอยู่ในเกณฑ์ใดในขณะนี้ ให้นำอายุปัจจุบันมาทำนายทายทักตามตำราพรหมชาติโบราณ

ถ้าเป็นผู้ชาย

ให้เริ่มนับเริ่มต้นอายุจากเจดีย์ โดยให้เริ่มนับเจดีย์คือปีที่ 1 แล้วก็เวียนไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกา ให้ครบอายุปัจจุบันของตัวคุณเอง

ถ้าเป็นผู้หญิง

ให้เริ่มต้นนับอายุจากเจดีย์เช่นเดียวกัน แต่ปีที่ 1 ให้เวียนไปทางซ้ายมือ หรือทวนเข็มนาฬิกา จ นครบอายุปัจจุบันของตัวคุณเอง

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ ราหู

ปีนี้ คุณจะได้รับความร้อนอกร้อนใจ จะเป็นถ้อยความผู้อื่นที่ทำให้คุณได้รับความร้อนใจอยู่เสมอ ทำให้คุณต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง จะเกิดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้าน จะพบกับความวุ่นวายอย่างไม่รู้จบ แล้วก็จะเกิดเจ็บป่ ว ยขึ้นแก่คุณ

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ ฉัตรทอง

ปีนี้ คุณจะได้ประสบโชคลาภ มั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทอง พร้อมด้วยลาภยศมิตรสหาย จะมีผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถัมภ์เป็นอย่างดี ชะตาชีวิตของคุณในปีนี้ จะมีแต่ความสุขความเจริญสบายใจ

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ เทวดาขี่เต่า

ปีนี้ คุณจะมีความสุขพอประมาณ การเงินการทองพอมีใช้มีจ่าย จะทำอะไรจงคิดให้รอบคอบเสียก่อน ถ้าอย่างนั้นจะเกิดผลผิดพลาดขึ้นได้ แล้วก็จะทำให้เดือดร้อนใจ

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ คนต้องขื่อคา

ปีนี้ ถือว่าชะตาตกไปอยู่ในฐานะมิสู้ดี จงมีความระวังในญาติพี่น้อง จะนำความเดือดร้อนใจมาให้ คนรักมักจะเอาใจออกห่าง ให้ระวังอั น ต ร า ย เร่งจำศีลภาวนา จงทำบุญกุศลสะเดาะเคราะห์ อย่าเดินทางไกล จะได้รับโทษทัณฑ์อาญา

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ คนคอ

ปีนี้ คุณจะได้รับความเดือดร้อน จะได้รับความร้อนใจต่าง ซึ่งจะมีผู้ทำให้แก่คุณ แล้วก็จะได้รับความทุกข์ย ากลำบาก ทำให้คุณต้องเสียทรัพย์สินเงินทองอยู่เสมอ

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ เรือนหลวง

ปีนี้ คุณจะได้รับแต่ความสุขสบาย มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการทุกอย่าง คุณจะมีโชคลาภ ได้เงินทอง จะมีผู้อุปถัมภ์อย่างดียิ่ง พวกศัตรูที่คิดร้ า ยจะแพ้ภัยตัวเอง

ถ้าตก ปราสาท

ปีนี้ ถ้าเป็นโสดจะได้พบเนื้อคู่ ชะตาชีวิตของคุณจะได้พบแต่ความสุข เจริญก้าวหน้า กิจการที่ทำจะได้ผล ป ร ะ โ ย ช น์ แก่คุณเป็นที่พึงใจ จะสมความปรารถนาทุกประการ จะได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า ถ้าค้าขายจะร่ำร ว ย

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ แม่มด

ปีนี้ คุณจะได้พบผู้เฒ่าเจ้านายที่มีความค้ำชูให้คุณได้พบกับความสุขความเจริญ คำพูดของคุณจะเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจแก่คนทั้งหลาย จะไปแห่งใดมีแต่คนรักใคร่ จะมีผู้นำโชคลาภมาให้แต่ไม่มากนัก คุณจะต้องเหนื่อยกายแล้วก็ใจบ้าง

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ นาคราช

ตกในปีนี้ถือว่าร้ า ย ให้ระมัดระวังในเ รื่ อ งของการเจ็บไข้ได้ป่ ว ย ให้ระมัดระวังในเ รื่ อ งของมีคม มีคนปองร้ า ย ในช่วงนี้แนะนำให้ภาวนา ให้รั กษ าศีล อย่าได้เบียดเบียนซึ่งคนแล้วก็สัตว์ การเงินอยู่ในระดับปานกลาง การง า น ให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมง า น

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ พ่อหมอ

ปีนี้ จะพบผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูแก่คุณ ให้ยศศักดิ์ คุณจะมีความสุขเจริญก้าวหน้า จะมีโชคลาภมาสู่คุณ เป็นที่พึงใจยิ่ง โพยภัยมิได้มีมาพ้องพานเ ล ย

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ เจดีย์

ในปีนี้ตัวคุณเองจะใช้ชีวิตได้อย่างร่มเย็น มีแต่ความสุขกายสบายใจ จะได้บุญกุศลทางศาสนาอันยิ่งใหญ่ ปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมจะสมหวังความปรารถนา สิ่งใดที่กำลังเรียกหา หรือกำลังต้องการ จะเป็นไปตามที่คาดไว้มากอย่า งยิ่ ง การเงินการง า น ไม่ต้องเป็นห่วง แม้ว่าในช่วงนี้จะเหนื่อยก็ตาม มันจะผ่านไปได้ด้วยดี

หากนับแล้วไปตกไปอยู่ที่ ฉัตรเงิน

ตกในปีนี้ตัวคุณเองจะมีความสุข มีโชคลาภเกี่ยวกับเงินทอง อย่า งยิ่ งจะมีความรักความเจริญงอกงาม จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำจุน หากทำการราชการหรือค้าขายจะเจริญก้าวหน้า จะมีโอกาสได้รับตำแหน่งสูงขึ้น ใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองจะประสบความสำเร็จทางการเงินอันยิ่งใหญ่ในช่วง 6 เดือนนี้

ขอขอบคุณที่มา พรหมชาติโบราณ