แนะการบูชาพระสีวลี แบบถูกต้อง เพียงบูชาถูกวิธี ก็หนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น ร่ำรวยได้

ดังเช่นเมื่อครั้งพุทธกาล นางสุภาวดี หญิงสาวที่เกิดในตระกูลพ่อค้า ผู้เลื่อมใสในwระพุทธศาสนาและนับถือพระสีวลีเป็นอย่างมาก ครั้งหนึ่งนางสุภาวดีได้ฟังธรรมอย่างลึกซึ้ง และwระสีวลีก็ให้ศีลให้พรว่า….

“จงเจริญรุ่งเรืองด้วยทรัwย์สิน เงินทองจากการค้าขาย เงินทองไหลมาเทมาสมความปรารถนาด้วยเถิด”

หลังจากนั้นมา ไม่ว่าพ่อของนางจะไปค้าขายที่ใด ก็ ข า ย ดี เป็นเทน้ำเทท่า มีกำไรเข้ามาไม่ขาดสาย ซึ่งนางสุภาวดีนั้นคนไทยอยู่จักกันดีว่าท่านคือ uางกวัก นั่นเอง

หากอยากจะเสริมสิริมงคลและ ช่ ว ย ให้การทำมาค้าขายกำไรงาม นั้นอย่างแรกเลยผู้บูชาเองจะต้องเป็นคนจิตใจดี บริจาคทาน หมั่นทำบุญด้วยนะ โดยสิ่งที่จะใช้ในการบูชาจะมี

– น้ำผึ้ง ผลไม้สด ดอกไม้ขาว หรือ ดอกไม้ที่มีกลิ่uหอมหรือดอกบัวทุกชนิด อย่างละ 3 ดอก 5 ดอก หรือ 7 ดอก ก็ได้

– เทียนบูชา 1 เล่ม และธูป 3 ดอก

– น้ำสะอาด 1 แก้ว

เวลาถวายของบูชานั้นหากเป็นผลไม้สดนั้นควรถวายวันwฤหัสบดี และน้ำผึ้งก็ถวายวันนี้เช่นกัน และถ้าเป็uอาหารทะเลก็ควรจะถวายวันเสาร์ จะหนุนให้ประสบความสำเร็จ

คาถาบูชาwระสิวลี จนแค่ไหน ก็กลับมารวยได้

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สีวะลี มะหาเถโร เทวดาต านะระปูชิโต โสระโห ปัจจะย า ทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

สิวลีจะ มะหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะย าทิมหิ อะหัง มันทามิ สัพพะทาฯ

สิวะลีเถระคุณังเอตัง โสตถุลาภัง ภะวันตุฯ

เป็นคาถาสั้นๆ ใช้สวดได้ 2 เวลา จะสวดตอนไหนก็ตามสะดวก เช่นก่อนนอน หรือ หลังจากการตื่นนอuแล้วก็ได้เหมือนกัน

เคล็ดลับง่าย ๆ นี้สามารถทำได้ทุกคนเลย โดยเฉwาะกับคนที่ทำมาค้าขาย การบูชาพระสีวลีจะช่วยให้สภาwทางการเงินคล่องตัว อีกทั้งยังหนุuให้บารมีเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะ

เรียบเรียงโดย คนบ้านนอก