7 สิ่งที่คนแก่ส่วนใหญ่เพิ่งคิดได้ และอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข

ที่ต่างประเทศได้มีการสัมภาษณ์คนที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไปว่า ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา รู้สึกเสียดายอะไรม …

7 สิ่งที่คนแก่ส่วนใหญ่เพิ่งคิดได้ และอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไข Read more