คนที่สู้ชีวิตเพียงลำพังคนเดียว เขามักจะคิด 5 ข้อนี้อยู่เสมอ

ชีวิตคนเรานั้น มีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตอยู่แล้ว ในตอนขึ้นก็มีความสุขกาย สบายใจ แต่พอตอนลงป …

คนที่สู้ชีวิตเพียงลำพังคนเดียว เขามักจะคิด 5 ข้อนี้อยู่เสมอ Read more