10 เรื่องในชีวิต ที่ควรรู้ก่อนอายุ 40 รู้ก่อน ประสบความสำเร็จก่อน

1 ชีวิตมันสั้น อย่าทนกับงานที่ไม่ใช่ ไม่ว่าจะlป็นเจ้านายที่ไม่ให้เกียรติ หรือเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เ …

10 เรื่องในชีวิต ที่ควรรู้ก่อนอายุ 40 รู้ก่อน ประสบความสำเร็จก่อน Read more