เกษต รกรไทย ปลูกไผ่ทำหลอดดูดขา ย สร้างรา ยได้หลักล้ าน

บ้านเรายังมีหลอดจากธรรมชาติอีกชนิดหนึ่ง นั่นคือ หลอดดูดน้ำที่ทำจากไผ่ เราเรียกไผ่ชนิดนี้ว่าไผ่หลอด ป …

เกษต รกรไทย ปลูกไผ่ทำหลอดดูดขา ย สร้างรา ยได้หลักล้ าน Read more