โรยเกลือเม็ดรอบบ้านปีละครั้ง

โรยเกลือรอบบ้าน ทำเถอะปีละครั้ง ดึงดูด โ ช ค ลาภ เพิ่งจะรู้ก็วันนี้!! “การโรยเกลือ” วิธีหนึ่งที่คนโบ …

โรยเกลือเม็ดรอบบ้านปีละครั้ง Read more