จุด สี น้ำตาลบนใบและผลมะนาว แ ก้ ได้ด้วยของใช้ในครัวเรือน

“โรคแคงเกอร์” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้พืชผลอย่าง มะนาว มะกรูด และส้มโอ …

จุด สี น้ำตาลบนใบและผลมะนาว แ ก้ ได้ด้วยของใช้ในครัวเรือน Read more

วิธีทำ “น้ำปูนแดง” ช่ ว ย รั ก ษ า โรคแคงเกอร์ ใ น ส ว น มะนาว

ปูนแดง เป็uปูนที่ประกอบไปด้วยปูนขาวกับผงขมิ้uและเกลือป่u เมื่อได้รับความชื้น ค ว า ม ชื้ น หรือผสมน้ …

วิธีทำ “น้ำปูนแดง” ช่ ว ย รั ก ษ า โรคแคงเกอร์ ใ น ส ว น มะนาว Read more