จุด สี น้ำตาลบนใบและผลมะนาว แ ก้ ได้ด้วยของใช้ในครัวเรือน

“โรคแคงเกอร์” เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งทำให้พืชผลอย่าง มะนาว มะกรูด และส้มโอ …

จุด สี น้ำตาลบนใบและผลมะนาว แ ก้ ได้ด้วยของใช้ในครัวเรือน Read more