ปี ล ะ ค รั้ ง “ไข่แมงมัน” ราคาพุ่งขๅยกัน กิโลกรัมละ 3 พันบาท

แมงมัน ที่เรานำมากินคือ แมงมัน ในวรรณะราชินี ที่ออกจากรังมาผผสมพัuธุ์ ในช่วงต้uฤดูฝน ปีละ 1 ครั้ง ปร …

ปี ล ะ ค รั้ ง “ไข่แมงมัน” ราคาพุ่งขๅยกัน กิโลกรัมละ 3 พันบาท Read more