เกษตรกรหัวใส ปลูกแตงโมสี่เหลี่ยม ขายได้ไม่ต่ำกว่าลูกละ 5-6 พัน

สำหรับเพื่อนๆ ที่ชอบกินแตงโม โดยเฉพาะแตงโมลูกใหญ่ๆ เนื้อดีๆ ราคาก็แพงโขอยู่ ลูกหนึ่งก็ร้อยกว่าบาท หร …

เกษตรกรหัวใส ปลูกแตงโมสี่เหลี่ยม ขายได้ไม่ต่ำกว่าลูกละ 5-6 พัน Read more