ทำแชมพูใช้เองจากมะกรูด สระปกติ ผมนุ่มโดยไม่ต้องใช้ครีมนวดตาม

ม ะ ก รู ด เนี่ยเป็นพืชสมุนไwรที่อยู่คู่กับคนไทยมานาน เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เนื้อไม้แข็ง ลำต้นและกิ่ …

ทำแชมพูใช้เองจากมะกรูด สระปกติ ผมนุ่มโดยไม่ต้องใช้ครีมนวดตาม Read more