แก้ปัญหา พ ริ กรากเน่า โคนเ น่ า ให้ทำตามนี้

โรครากเน่าโคนเน่า มักพบในระยะพริกโตเต็มที่หรือช่วงออกดอกติดผล จะพบพริกแสดงอาการเริ่มแรกมีใบเหลืองและ …

แก้ปัญหา พ ริ กรากเน่า โคนเ น่ า ให้ทำตามนี้ Read more