เวียนศรีษะ บ้านหมุน หยิบมา 1 กำมือแล้วชงในน้ำร้อนดื่ม 1 แก้ว

มีชื่อเรียกอื่นอีกเช่น นมราชสีห์เล็ก, เซียวปวยเอี่ยงเช่า หยูจั๊บเช่า (จีน) เป็นต้น โดยต้นน้ำนมราชสีห …

เวียนศรีษะ บ้านหมุน หยิบมา 1 กำมือแล้วชงในน้ำร้อนดื่ม 1 แก้ว Read more