เทคนิคกsะตุ้น ย อ ด อ่ อ น “ชะอม” ให้แตกยอด ต ล อ ด ทั้งปี

เมื่อก่อนชะอม อาจจะไม่ใช่ผักที่ได้รับความนิยม จึงมักจะเห็นปลูกไว้ตามรั้วบ้านไว้เก็บกิน แต่สมัยนี้ชะอ …

เทคนิคกsะตุ้น ย อ ด อ่ อ น “ชะอม” ให้แตกยอด ต ล อ ด ทั้งปี Read more