ไก่แจ้ไทย ไก่ ม ง ค ล ควรอนุรักษ์เอาไว้ สร้างรายได้งาม

หน้าดี สีสวย กระรวยตั้ง หางกระดก อกกลม สมส่วน ควรอนุรักษ์” คือลักษณะของไก่แจ้ที่ดี ลักษณะเด่นก็คือ ห …

ไก่แจ้ไทย ไก่ ม ง ค ล ควรอนุรักษ์เอาไว้ สร้างรายได้งาม Read more