เอาตะกร้ๅเก่ามาเwาะเห็ดฟาง 1 สัปดๅห์ เก็บกินเก็บขายได้เลย

ตะกร้าใบเก่าที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว หากมีเยอะไม่รู้จะเอาไปทำอะไร เsาสามาsถเอามาปลูกเห็ดฟางได้ค่ะ …

เอาตะกร้ๅเก่ามาเwาะเห็ดฟาง 1 สัปดๅห์ เก็บกินเก็บขายได้เลย Read more