สูตร “ผสมดิน” ใช้เอง สำหรับเพาะเมล็ด งอกดี รากแข็งแรง เพาะอะไรก็งาม

ดินผสมที่เห็นวางขายกันเป็นถุงๆตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป แต่บางครั้งดินที่ซื้อมาอาจไม่ค่อยมีคุณภาพมากนัก …

สูตร “ผสมดิน” ใช้เอง สำหรับเพาะเมล็ด งอกดี รากแข็งแรง เพาะอะไรก็งาม Read more