วิธีเผาถ่านใช้เองแบบง่ายๆ ใช้สังกะสีเก่าเพียง 2 แผ่น เท่านั้น

ถ่าน ถือว่าเป็นเ ชื้ อ เพลิงอีกชนิดหนึ่งที่ให้ควมร้อน มีใช้กันเป็นบางครัวเรือนในการประกอบอาหาร ซึ่งส …

วิธีเผาถ่านใช้เองแบบง่ายๆ ใช้สังกะสีเก่าเพียง 2 แผ่น เท่านั้น Read more