ขั้นตอนง่ายๆ “ปลูกข่า” ครั้งเดียวเก็บขๅยได้ทั้งปี

การปลูกข่าหรือพืชสวนครัวที่เป็นหัวจะมีวิธีปลูกเหมือน ๆ กัน คือ หาหัวข่าที่แก่ มีตาเป็นตุ่มพร้อมจะแตก …

ขั้นตอนง่ายๆ “ปลูกข่า” ครั้งเดียวเก็บขๅยได้ทั้งปี Read more