เทคนิคการใช้ ปุ๋ ย คอกรองก้นหลุมที่ถูกวิธี สำหรับปลูกต้นไม้

เกษตรกรมือใหม่หัดปลูกบางท่านเคยได้ยินได้ฟังนักวิชาการบางท่านให้คำแนะนำว่าให้ขุดหลุมลึกๆ ก่อนปลูกไม้ผ …

เทคนิคการใช้ ปุ๋ ย คอกรองก้นหลุมที่ถูกวิธี สำหรับปลูกต้นไม้ Read more