เกษตรกรต้นแบบ ทำ เ ก ษ ต ร บนที่ดินแค่ 2 งๅน สร้างรๅยได้ทุกวัน ปีละแสน

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบ คุณ ณรงค์ วิมา ที่ทำเกษตรผสมผสานบนที่ดินแค่ 2 งาน แต่สามารถสร้างอา …

เกษตรกรต้นแบบ ทำ เ ก ษ ต ร บนที่ดินแค่ 2 งๅน สร้างรๅยได้ทุกวัน ปีละแสน Read more