ฮอร์โมนหน่อกล้วย ด้วยน้ำตาลผสม กระตุ้นผักนอกฤดู รสชาติหวานกรอบ

ฮอร์โมนหน่อกล้วยเป็นชื่อน้ำหมักที่ผู้เขียนคุ้นหูเป็นอย่างมาก แล้วก็รับรู้มาตลอดว่าวิ ธี การผลิตนั้นไ …

ฮอร์โมนหน่อกล้วย ด้วยน้ำตาลผสม กระตุ้นผักนอกฤดู รสชาติหวานกรอบ Read more