ระวัง! อาหารที่ซื้อมา ห้ามนำใส่ตู้เย็นทั้งถุง พ ล า ส ติ ก เด็ดขาด

ปกติเวลาพวกเราไปจ่ายตลาด พ่อค้าแม่ค้าก็มักจะเอาใส่ถุงพลาสติกให้ wอกลับมาถึงบ้านคนทั่วไปก็จะเอาเข้าตู …

ระวัง! อาหารที่ซื้อมา ห้ามนำใส่ตู้เย็นทั้งถุง พ ล า ส ติ ก เด็ดขาด Read more