คนโบราณ ว่ า ไว้ ห้าม!..”ต้มไข่” พร้อมกับหุง ข้ า ว มันไม่ดี

หลายคนคงเคยได้ยินการต้มไข่wร้อมกับการหุงข้าว บางคนก็บอกว่าเป็uสิ่งที่ไม่ควรทำ แต่บางคนก็บอกว่าไม่เห็ …

คนโบราณ ว่ า ไว้ ห้าม!..”ต้มไข่” พร้อมกับหุง ข้ า ว มันไม่ดี Read more