เมื่อคุณต้องเหนื่อยกับชีวิต จงจำ 4 ข้อนี้ ไว้ให้ขึ้นใจ

1. “ไม่”ฟังคนอื่น จนลืมฟังเสียงหัวใจตัวเอง การเปิดใจรับฟังผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดี โ ด ย เ ฉ พ า ะ การรั …

เมื่อคุณต้องเหนื่อยกับชีวิต จงจำ 4 ข้อนี้ ไว้ให้ขึ้นใจ Read more