ทำใช้เองดีมาก สูตรง่ายๆไล่แมลงได้ทั้งสวน ปลอดภัยไร้สารเคมี

เหล่าศัตรูพืชทั้งหลาย ถือเป็นตัวก่อกวนพืชผักที่เราปลูกมาช้านาน แต่หากจะใช้ สารเคมีนั้นมันอาจจะกำจั ด …

ทำใช้เองดีมาก สูตรง่ายๆไล่แมลงได้ทั้งสวน ปลอดภัยไร้สารเคมี Read more