เ ผ ย สู ต ร กระเwราะต้นตำรับแท้ๆ ใส่เครื่องปรุงไม่กี่อย่าง โค ตร อ ร่ อ ย

ผัดกระเwราเป็นเมนูที่มีรสชาติเข้มข้นจัดจ้านถูกปากคนไทยรวมทั้งชาวต่างชาติก็ชื่นชอบเช่นกันจึงส่งผลให้เ …

เ ผ ย สู ต ร กระเwราะต้นตำรับแท้ๆ ใส่เครื่องปรุงไม่กี่อย่าง โค ตร อ ร่ อ ย Read more