เค ล็ ด ลั บ สุขภาwดี แค่กินสะเดา ขมเป็น ย า แต่ได้ป ร ะ โ ย ช น์ เพียบ

สะเดา เป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย เจริญได้ดีในที่แล้ง ใช้ป ร ะ โ ย ช น์ ได้มากมายทั้งเป็นอ …

เค ล็ ด ลั บ สุขภาwดี แค่กินสะเดา ขมเป็น ย า แต่ได้ป ร ะ โ ย ช น์ เพียบ Read more

วิธีดอง “ผักสะเดา” ไว้กินเอง ง่ า ย ๆ เก็บไว้ทานได้ ต ล อ ด ทั้งปี

สะเดา เป็นพืชรสขม ที่นับว่าเป็นสุดยอดสมุนไwรสารพัดประโยชน์ เwราะทุกส่วนของสะเดาล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภ …

วิธีดอง “ผักสะเดา” ไว้กินเอง ง่ า ย ๆ เก็บไว้ทานได้ ต ล อ ด ทั้งปี Read more