สอนมือใหม่ ปลูกผักคะน้า ให้โตไว ได้ผลผลิตสูง เก็บขายแทบไม่ทัน

ผักคะน้าเป็นผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผลดี ที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถ …

สอนมือใหม่ ปลูกผักคะน้า ให้โตไว ได้ผลผลิตสูง เก็บขายแทบไม่ทัน Read more