สอนทำสุดยอดปุ๋ ย แห้งแบบง่าย จากขี้เถ้าที่เหลือใช้ รดผักงามมาก

การทำ ปุ๋ ย ไว้ใช้เองโดยที่ไม่พึ่งพาสารเคมีทำให้เรามั่นใจได้ว่า ปุ๋ ย ที่เราใส่ บำ รุ ง พืชผักที่เรา …

สอนทำสุดยอดปุ๋ ย แห้งแบบง่าย จากขี้เถ้าที่เหลือใช้ รดผักงามมาก Read more