สอนทำ “น้ำยาเร่งราก” ทำใช้เองประหยัด ไม่ต้องหมัก รากงอกเร็ว

การเร่งรากพืช เป็นการกระตุ้นและช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากให้สามารถนำไปปลูกได้เร็วยิ่งขึ้น ช่วย ป ร …

สอนทำ “น้ำยาเร่งราก” ทำใช้เองประหยัด ไม่ต้องหมัก รากงอกเร็ว Read more