สำหรับท่านใดที่ทำมาหากินไม่ขึ้น การตั้งนโม 3 จบแล้ว กล่าวตามนี้

บาปบุญคุณ โ ท ษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำกรรมแต่งมีมาแต่โบราณนานปี ชาวพุทธทุกคนย่อมมีการปลูกฝังคว …

สำหรับท่านใดที่ทำมาหากินไม่ขึ้น การตั้งนโม 3 จบแล้ว กล่าวตามนี้ Read more