สร้างเงิน 1,500 ล้าน จาก พื้ น การ เ ก ษ ต ร

ถ้าคุณมีที่ดินราคากว่า 1,000 ล้าน คุณจะขายไหม? ถ้าไม่ขาย.. คลิปเรื่องราวของชายคนนี้จะเป็นไกด์ไลน์แนว …

 สร้างเงิน 1,500 ล้าน จาก พื้ น การ เ ก ษ ต ร Read more